Loading …

Blackjack Spelregels

 

Blackjack wordt gespeeld aan een blackjacktafel met een dealer en doorgaans zes spelers. Als men in een online casino speelt gelden dezelfde online blackjack spelregels als die van traditioneel blackjack in een echt casino, maar dan met een virtuele blackjacktafel. De spelers spelen tegen de dealer en hebben geen invloed op elkaars spel. Omdat de dealer zelf geen beslissingen neemt maar zich strikt houdt aan de spelregels van het huis maakt het ook niet uit of de dealer of de andere spelers de kaarten van de speler zien.

Doel van het Spel
Het doel van de online blackjack spelregels is om met de gedeelde kaarten een hoger puntentotaal te krijgen dan de dealer, maar niet hoger dan 21. Als de speler beste online casino bonussen meer punten heeft dan de dealer maar niet meer dan 21, wint de speler. De speler verliest als hij meer dan 21 punten heeft of minder dan de dealer. Als de dealer meer dan 21 punten heeft voordat de speler er overheen gaat, wint de speler.

Waarde van de Kaarten
De waarden van blackjack kaarten zijn vrij eenvoudig. Volgens de blackjack spelregels tellen de getallenkaarten mee met hun getalswaarde. De Boer, Dame en Heer hebben een waarde van tien. De Aas kan zowel als een of als elf worden geteld. Gewoonlijk wordt de Aas als elf gerekend, maar wanneer dat het totaal hoger dan 21 maakt bepalen de blackjack regels dat de Aas als 1 telt. Een hand zonder Aas, of met een Aas die als een telt, wordt ook wel een harde hand genoemd, een hand met een Aas die als elf telt heet ook wel een zachte hand.

Verloop van het Spel
Bij aanvang van het spel, wanneer de spelers hebben plaatsgenomen aan de speeltafel, zet elke speler volgens de spelregels van blackjack eerst zijn weddenschap in door zijn waardefiches op de daarvoor bedoelde plaats op de tafel te plaatsen. Vervolgens krijgt elke speler van de dealer twee kaarten gedeeld, alvorens hij zichzelf deelt. Van de kaarten van de dealer legt hij er een open (de “face card”) en een gesloten (de “hole card”). Vervolgens beslist elke speler of hij een kaart wil bijnemen of past. Als alle spelers ofwel gepast hebben, ofwel “kapot” zijn door over 21 heen te gaan, speelt de dealer volgens vaste regels: hij neemt een extra kaart zolang hij minder dan 17 punten heeft en past bij 17 of meer.

Blackjack Winnen
De speler wint automatisch als de eerste twee kaarten 21 vormen, en wint dan volgens de standaard blackjack spelregels de helft van zijn inzet. Als de dealer ook 21 heeft heet dit een “Push” (of “Tie”, of “Stand-Off”) en krijgt de speler alleen zijn inzet terug. Als de speler een hoger totaal heeft dan de dealer wint hij eenmaal zijn inzet. Als de speler een lager puntentotaal heeft dan de dealer of hoger dan 21 verliest de speler.

Overige blackjack regels
Naast het standaard verloop van het spel bepalen de blackjack spelregels enkele extra spelmogelijkheden voor de speler. De genoemde mogelijkheden waaruit de speler kan kiezen zijn “Hit” (een extra kaart nemen) of “Stand” (passen). Hieronder volgen enkele alternatieve opties.

Insurance (Verzekeren)
De insurance regel is een van de aparte blackjack spelregels, buiten het eigenlijke spelverloop om. Het is een weddenschap op de kans dat de dealer 21 heeft. Deze kan geplaatst worden op het moment dat de speler zichzelf gedeeld heeft, en wordt alleen geadviseerd wanneer de open kaart van de dealer een Aas is. Als de dealer inderdaad 21 heeft krijgt de speler zijn inzet 2:1 uitbetaald, maar verliest zijn oorspronkelijke inzet. Als de dealer geen 21 heeft verliest de speler zijn Insurance inzet en speelt verder met de oorspronkelijke inzet.

Split
Als de eerste twee kaarten van de speler een paar vormen van twee dezelfde kaarten, bijvoorbeeld twee tienen, kan de speler kiezen om de hand op te splitsen in twee handen. De speler speelt verder met twee handen en plaatst daartoe een tweede inzet, gelijk aan de eerste. Meestal moeten de kaarten exact gelijk zijn, een Boer en een Heer kunnen dus niet gesplitst worden, maar dit verschilt Celeberating Women Day per online casino. Het is overigens niet aan te raden een paar tienen te splitsen omdat het op zichzelf een zeer goede hand is.

Doubling Down (Dubbelen)
Deze blackjack spelregel laat de speler zijn inzet verdubbelen, waarna hij nog maar een extra kaart mag nemen. Dit is een goed idee voor spelers die een zeer goede hand hebben. In sommige online casinos mag alleen gedubbeld worden als de speler een totaal heeft van 10 of 11.

Surrender (Opgeven)
Surrender is niet toegestaan in alle casinos. Als het wel is toegestaan krijgt de speler de helft van zijn inzet terug en trekt zich terug uit deze ronde van het spel. Volgens de casino spelregels kan de speler opgeven nadat de dealer weet of hij zelf een blackjack heeft.

Even Money
Als de speler een blackjack heeft (21) en de dealers open kaart is een Aas, krijgt de speler de mogelijkheid om voor “Even Money” te kiezen, wat betekent dat hij 1:1 krijgt uitbetaald voordat de dealer de tweede kaart controleert.

Blackjack Casinos
Om de spelregels van blackjack goed onder de knie te krijgen is het beste om daadwerkelijk te gaan spelen. Hiervoor hebben we een uitstekende selectie gemaakt van online casinos waar men gratis kan oefenen, en veilig voor geld kan spelen met kwalitatieve online blackjack casino software. Breng de kennis van blackjack direct in de praktijk in onze online blackjack casinos en versla de dealer!